• slajd 2

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • slajd 3

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • Centrum

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

W dniach 30 listopada – 4 grudnia 2020 r. odbędzie się 28 Konferencja Pocztowa organizowana przez Florence School of Regulation, the European University Institute i The Centre for Research in Regulated Industries (CRRI), the Rutgers Business School. Jest to najważniejsza międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom regulacyjnym i ekonomiczny rynku pocztowego. Pierwotnie miała odbyć się w Gdańsku na początku czerwca 2020 r. jednak z powodu pandemii COVID-19 po raz pierwszy odbędzie się on-line. CARS aktywnie uczestniczył w organizacji wydarzenia w Gdańsku.

Podczas konferencji Dr Mateusz Chołodecki - Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego CARS UW wygłosi referat w sesji otwierającej pt. The legal definition of the postal service. Do we need to redefine the scope of postal regulation? Po sesji otwierającej odbędzie się dyskusja plenarna kandydatów na stanowiska w Światowej Unii Pocztowej (Universal Postal Union). Dr M. Chołodecki będzie również przewodniczył 3 grudnia sesji poświęconej zagadnieniom ochrony konkurencji na rynku pocztowym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stornie konferencji. Zapraszamy do udziału.
https://fsr.eui.eu/event/28th-conference-on-postal-and-delivery-economics-gdansk-poland/