• slajd 2

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • slajd 3

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • Centrum

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

Drugi tegoroczny numer YARS jest dostępny: https://yars.wz.uw.edu.pl/yars-release-2017-2020/43-yars-2020-vol-13-22.html. Jest skoncentrowany na zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa konkurencji na Bałkanach. Jest jednym z pierwszych pogłębionych studiów tego rodzaju. Współredaktorami numeru byli Maciej Bernatt (UW) i Jasminka Pecotic-Kaufman (University of Zagreb); jest on owocem współpracy ASCOLA Central Europe Chapter i ASCOLA SEE Chapter.

Analizowane zagadnienia dotyczą m.in. praktyki kontroli sądowej w Chorwacji (https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2020_13_22/YARS_13_22_3_Aksamovic.pdf), rozwiązań instytucjonalnych (https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2020_13_22/YARS_13_22_4_Markovic_Bajalovic.pdf), funkcjonowania systemu ochrony konkurencji w Kosowie oraz w Serbii i Słowenii, czy gun jumping. Numer zawiera także m.in. artykuł dotyczące priorytetyzacji w stosowaniu prawa konkurencji oraz kontroli nad inspekcjami w prawie UE (https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2020_13_22/YARS_13_22_8_Contreras_Condezo_i_in.pdf).