• slajd 2

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • slajd 3

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • Centrum

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

Jest to trzeci zeszyt „Serii Regulacyjnej". Redaktorami naukowymi numeru są dr Marzena Czarnecka z Katedry Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, laureatka Nagrody Naukowej (regulacyjnej) CARS 2019, członek Kolegium Redakcyjnego iKAR, oraz Marcin Kraśniewski z WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Zeszyt poświęcony był prawnym i ekonomicznym problemom regulacji i bezpieczeństwa rynków energetycznych.

Zobacz więcej