• slajd 2

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • slajd 3

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • Centrum

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

Jest to trzeci zeszyt „Serii Antymonopolowej". Redaktorami naukowymi numeru są dr hab. Maciej Bernatt z Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW, członek Kolegium Redakcyjnego iKAR, oraz dr Magdalena Gniadziak. Zeszyt poświęcony jest zmianom instytucjonalnego ukształtowania systemu ochrony konkurencji w świetle dyrektywy ECN+/.

Zobacz więcej