• slajd 2

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • slajd 3

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

 • Centrum

  Centrum Studiów
  Antymonopolowych
  i Regulacyjnych

W pierwszych dniach stycznia 2020 r. ukazały się iKAR-y:
nr 7/2019 – zeszyt regulacyjny poświęcony prawu o obligacjach i jego zmianach, redagowany przez dr Angelinę Stokłosę i dr. Szymona Sypa ze Szkoły Głównej Handlowej, oraz
nr 8/2019 – zeszyt konsumencki, redagowany przez dr hab. Edytę Rutkowską-Tomaszewską, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zobacz więcej