Konferencja CARS, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2008 r., związana była z prezentacją książki pt. "Regulowanie rynków telekomunikacyjnych" (pod red. Stanisława Piątka) – pierwszej pozycji z serii wydawniczej "Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne".

Regulowanie rynków telekomunikacyjnych Program

Prezentacje:

Anna Streżyńska Prezes UKE D. Adamski, Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej

związana była z prezentacją książki S. Piątek, Wnioski z analiz rynków poddanych regulacji

Regulowanie rynków telekomunikacyjnych T. Skoczny, Problemy oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych

Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Sprawozdanie

Wydziału Zarządzania UW S. Piątek (red.), Regulowanie rynków telekomunikacyjnych