W dniu 6 grudnia 2016 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (CARS) oraz Kancelaria Modzelewska & Paśnik zorganizowały konferencję poświęconą kontroli sądowej decyzji Prezesa UKE. Problematyka dotycząca postępowań odwoławczych od decyzji Prezesa UKE jest bardzo złożona. Przede wszystkim wymóg efektywnej kontroli sądowej rozstrzygnięć Prezesa UKE wiąże się z obowiązkiem badania przez sądy wielu aspektów dotyczących treść decyzji Prezesa UKE oraz postępowania prowadzonego przed organem regulacyjnym. Ponadto duży stopień skomplikowania spraw będących przedmiotem rozstrzygnięć przez Prezesa UKE stanowi dla sądów istotne wyzwania w ramach ich kontroli. Konferencja składała się z dwóch paneli. Pierwszy został poświęcony kwestiom dowodowym, a drugi charakterowi wyroków zmieniających i uchylających decyzje Prezesa UKE.

program Program konferencji

program Koncepcja konferencji