Wydarzeniem roku była zorganizowana przez CARS w październiku 2017 r. konferencja naukowa „Airline Regulatory and Antitrust Conference”. Jej celem była dyskusja wokół dwóch współczesnych problemów i trendów w zakresie regulacji ekonomicznej i polityki konkurencji w międzynarodowym transporcie lotniczym. Debata zmierzała do ujawnienia I po godzenia różnych perspektyw charakterystyczny dla różnych regionów świata. CARS zaprosił wybitnych akademików z większości najważniejszych rynków lotniczych.

W konferencji wzięło udział ok. 40 uczestników: managerów, konsultantów, radców prawnych i adwokatów, analityków finansowych, pracowników naukowych, doktorantów, studentów i innych osób zawodowo zainteresowanych sektorem międzynarodowego transportu lotniczego (zob. www.arac2017.wz.uw.edu.pl).

W panelach dyskusyjnych uczestniczyli wybitni uczeni z zagranicy – Dr. Shadi A. Alshdaifat (University of Sharjah), Dr. Elena Carpanelli (Center for Studies in European and International Affairs, University of Parma), Prof. Paul S. Dempsey (McGill University), Prof. Elmar M. Giemulla (Berlin Institute of Technology), Prof. P.P. Haanappel (McGill University & Leiden University), Prof. Frans G. von der Dunk Harvey and Susan Perlman (University of Nebraska-Lincoln) and Prof. Pablo Mendes de Leon (Professor of Air and Space Law, International Institute of Air and Space Law, Leiden University) – oraz specjaliści polscy – Dr. Filip Czernicki (CARS Civil Aviation Laboratory and Strategy and Ownership Supervision Unit, Polish Airports State Enterprise), Piotr P. Dziubak (CARS Civil Aviation Laboratory and Ministry of Development), Dr. Agnieszka Kunert-Diallo (CARS Civil Aviation Laboratory and Legal advisor to LOT Polish Airlines), Dr. Jan Walulik (Head of the CARS Civil Aviation Laboratory, Attorney at Law, Warsaw), Prof. Małgorzata Polkowska (National Security Department, War Studies University, Warsaw), Dr. Pawel Zagrajek (Civil CARS Aviation Laboratory and Welcome Airport Services Ltd, Warsaw), Prof. Marek Żylicz (University of Warsaw).

program Program