Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), WZ UW było partnerem merytorycznym Ogólnopolskiej Konferencji Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego organizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego. Celem konferencji było omówienie najbardziej aktualnych problemów prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego. Przedstawiciele Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS wzięli aktywny udział w konferencji jako wykładowcy i moderatorzy.

Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego  Program konferencji

Unia Europejska wobec wyzwań Prawa Lotniczego  Sprawozdanie