Seminarium, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2010 r., zostało zorganizowane przez CARS oraz PP "Porty Lotnicze" i powiązane było z prezentacją książki podsumowującej wyniki projektu badawczego zrealizowanego w 2009 r. przez CARS i PPL. Książka ukazała się w serii „Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne”.

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe Program seminarium

Prezentacje:

Porty Lotnicze A. Jurkowska, Usługi portów lotniczych a prawo konkurencji

podsumowującej wyniki projektu badawczego państw członkowskich UE T. Ludwicki, M. Mijal, A. Wąsowska, Porty lotnicze w wybranych państwach członkowskich UE (struktura własnościowa i zarządzanie)

TV Biznes Zobacz filmRozmowa o projekcie w TV Biznes

prawo konkurencji F. Czernicki, T. Skoczny (red.), Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe