Title: Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego
Author: Michalina Szpyrka
Reviewers: dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ – Instytut Nauk Prawnych,Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN – Zakład Prawa Europejskiego,Instytut Nauk Prawnych PAN
Series: Textbooks and Monographs (28)
Publisher: University of Warsaw Faculty of Management Press
Place of publishing: Warsaw
Year of publishing: 2020
ISBN: 978-83-66282-28-5, 978-83-66282-29-2 (e-book)

CARS

Centre for Antitrust and Regulatory Studies,
University of Warsaw, Faculty of Management

PL - 02-678 Warsaw, 1/3 Szturmowa St.
website: www.cars.wz.uw.edu.pl (cars English site)

Contact Us

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
dziekanat.wz.uw.edu.pl