• Title: Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives.
  • Editor: Filip Czernicki I Tadeusz Skoczny
  • Author: Maciej Bernatt, Filip Czernicki, Agata Jurkowska-Gomułka, Dariusz Kaliński, Igor Komarnicki, Michał Kozłowski, Elżbieta Krajewska, Tomasz Ludwicki, Michał Mijal, Tadeusz Skoczny, Aleksandra Wąsowska, Anna Żebrowska-Dreger.
  • Series: „Podręczniki Monografie” 13
  • Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  • Place of publishing: Warsaw
  • Year of publishing: 2013
  • ISBN: 978-83-63962-25-8

Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję Trzynasta publikacja z serii Podręczniki i Monografie CARS. Powstała ona na podstawie raportów z badań przeprowadzonych w latach 2009-2011 w ramach projektu badawczego „Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce”, zrealizowanego przez zespół pracowników naukowych Wydziału Zarządzania UW oraz pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego – Porty Lotnicze.

CARS

Centre for Antitrust and Regulatory Studies,
University of Warsaw, Faculty of Management

PL - 02-678 Warsaw, 1/3 Szturmowa St.
website: www.cars.wz.uw.edu.pl (cars English site)