Activity: Scientific expertise
Title: Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate
Authors: Prof. dr hab. Stanisław Piątek (Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i regulacyjnych)
Date of online publication: 6 grudnia 2016 r.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Sporządzony raport nt. Prawnych aspektów uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate będzie częścią szerszego opracowania przygotowywanego przez Instytut Łączności.