• slajd 2

  Centre for Antitrust and
  Regulatory Studies

 • slajd 3

  Centre for Antitrust and
  Regulatory Studies

 • Centrum

  Centre for Antitrust and
  Regulatory Studies

 • Tytuł: Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej
 • Autor: Konrad Stolarski
 • Seria: „Podręczniki Monografie” (16)
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Miejsce wydania: Warszawa
 • Rok wydania: 2015
 • ISBN: 978-83-63962-83-8
Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej

Przedmiot publikacji obejmuje problematykę funkcjonowania zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej. Stanowi ona pogłębioną, kompleksową analizę powyższej instytucji, która ukierunkowana jest na wyjaśnienie problemów, które mogą pojawiać się w związku z jej funkcjonowaniem w praktyce. Co do zasady, punktem odniesienia dla analizy jest prawo Unii Europejskiej, niemniej dla celów komparatystycznych autor podejmuje się również ustalenia w jaki sposób podobne regulacje funkcjonują w systemach prawnych Polski oraz wybranych państw członkowskich. Głównym celem pracy jest wykazanie w jaki sposób specyficzna natura ściśle regulowanych rynków telekomunikacyjnych wpływa na stosowanie instytucji prawa konkurencji, a w szczególności art. 102 TFUE. Przedmiotem badań autora są w tym zakresie takie zagadnienia jak granice interwencji regulacyjnej i antymonopolowej oraz relacja pomiędzy dyrektywami, leżącymi u podstaw działalności krajowych oraz unijnych organów regulacyjnych i antymonopolowych. Publikacja zawiera szczegółową analizę szeregu zagadnień szczególnie istotnych z perspektywy prawa konkurencji, takich jak definicja rynku, dominacja, kolektywna pozycja dominująca czy obiektywne uzasadnienie nadużycia pozycji dominującej. Przedstawia on wreszcie również analizę najbardziej charakterystycznego miejsca styku prawa konkurencji oraz prawa regulacji sektorowej, jakim jest zarzut działania regulowanego w sprawach antymonopolowych.

CARS

Centre for Antitrust and Regulatory Studies,
University of Warsaw, Faculty of Management

PL - 02-678 Warsaw, 1/3 Szturmowa St.
website: www.cars.wz.uw.edu.pl (cars English site)