• slajd 2

  Centre for Antitrust and
  Regulatory Studies

 • slajd 3

  Centre for Antitrust and
  Regulatory Studies

 • Centrum

  Centre for Antitrust and
  Regulatory Studies

 • Tytuł: Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów
 • Autor: Rajmund Molski
 • Seria: „Podręczniki Monografie” (17)
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Miejsce wydania: Warszawa
 • Rok wydania: 2015
 • ISBN: 978-83-63962-84-5
Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów

Polityka promowania przez państwo tzw. narodowych czempionów budzi kontrowersje, co prowokuje ożywioną debatę w kwestii zasadności tej polityki. W debacie tej wciąż pada więcej pytań niż odpowiedzi. Kluczowy problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwa te powinny powstawać samoistnie, czy raczej aktywną rolę w procesie ich tworzenia i wzrostu powinny odgrywać władze państwowe, i na czym ewentualnie to wsparcie miałoby polegać? Odpowiedzi wymaga też pytanie o rzeczywisty wymiar polityki promowania narodowych czempionów realizowanej w praktyce przez różne państwa, a także o jej zgodność z szeroko rozumianym prawem i polityką ochrony konkurencji. Jakkolwiek pytania te zyskały szczególną doniosłość w okresie nasilonej interwencji publicznej w gospodarkę doby kryzysu, ich aktualność nie ogranicza się bynajmniej do tego okresu. Celem prezentowanej monografii jest próba choćby częściowej odpowiedzi na postawione wyżej fundamentalne pytania.

CARS

Centre for Antitrust and Regulatory Studies,
University of Warsaw, Faculty of Management

PL - 02-678 Warsaw, 1/3 Szturmowa St.
website: www.cars.wz.uw.edu.pl (cars English site)