CARS Electronic Communications Laboratory at the Faculty of Management, University of Warsaw, started its activity on 15 August 2016. This Laboratory is a specific form of implementing of CARS statutory tasks in sectors of telecommunications and audio-visual services.

Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Plany działalności Laboratorium Komunikacji Elektronicznej w latach 2017-2019 Plany działalności Laboratorium Komunikacji Elektronicznej w latach 2017-2019

Dr Magdalena Olender-Skorek Dr Magdalena Olender-Skorek
Head of the CARS Electronic Communication Laboratory

Assistant professor at the Market Economy Unit of the Department of National Economy, Faculty of Management, University of Warsaw.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Co-operators:

Prof. dr hab. Stanisław Piątek Prof. dr hab. Stanisław Piątek
CARS Deputy Director

Head of the Department of Legal Problems of Administration and Management, Faculty of Management, University of Warsaw.
E-mail: piąThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ewelina D. Sage, PhD (OXON) Ewelina D. Sage, PhD (OXON)
E-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
See more
– www.ewelinasage.co.uk

Dr Ewa Kwiatkowska Dr Ewa Kwiatkowska
Assistant professor at the Department of Quantative Methods of Management and Application of Informatics at Leon Kozminski Academy.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr Andrzej Nałęcz dr Andrzej Nałęcz
Assistant professor at the Department of Legal Problems of Administration and Management, Faculty of Management, University of Warsaw.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Legal opinions

Analysis of the Transparency Measures under Article 4 Section 1 of the Regulation 2015/2120 with Examples from the Polish Telecommunications Market (2018)

The analysis of demand-side substitution between digital terrestrial and satellite television in the end-users market (2017)

Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate (2016)

Prawne aspekty możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS) (2016)

Dyskryminacja pozacenowa – analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji (2008)

 

Publications

Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej (2015)

Telecommunications Regulation in Poland. Pod red. Stanisława Piątka (2013)

Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2103)

Stanisław Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej (2011)

Ewelina D. Sage, European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs (2011)

Regulacja rynków telekomunikacyjnych. Pod red. Stanisława Piątka (2007)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny(iKAR) 2017 nr 7 (6)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 6 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 6 (4)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014 nr 8 (3)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2013 nr 8 (2)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 5(1)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 6(1)

 

Conferences

Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim (2019)

Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE (2016)

Regulowanie rynków telekomunikacyjnych (2008)

 

Cooperation

Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a Instytutem Łączności

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a PP PL

CARS

Centre for Antitrust and Regulatory Studies,
University of Warsaw, Faculty of Management

PL - 02-678 Warsaw, 1/3 Szturmowa St.
website: www.cars.wz.uw.edu.pl (cars English site)

Contact Us

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
dziekanat.wz.uw.edu.pl