W ramach CARS działa biblioteka. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na tematy ochrony konkurencji i regulacji sektorowej do odwiedzenia nas na Wydziale Zarządzania UW.

CARS

Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319