Badania i ekspertyzy

CARS prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz przygotowuje ekspertyzy naukowe w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej regulacji sektorowej, głównie sektorów sieciowych (transport, energetyka, telekomunikacja) i szczególnych (usług finansowych, audiowizualnych i farmaceutyczny). Są to głównie badania prawnicze, ekonomiczne lub interdyscyplinarne.

Działalność badawcza CARS obejmuje badania statutowe i własne WZ UW i jego pracowników. Część badań CARS prowadzona jest w ramach projektów finansowanych przez polskie podmioty zewnętrzne takie jak Narodowe Centrum Nauki lub w oparciu o środki UE. CARS oferuje także przeprowadzenie badań zleconych przez instytucje publiczne (np. organy regulacji).

Istotny wkład w działalność naukową CARS wnoszą Laboratoria koncentrujące się na wybranych sektorach gospodarki.

W ramach doradztwa CARS oferuje przygotowanie ekspertyz dla instytucji publicznych oraz firm. Ekspertyzy te mają walor publiczny (są ogólnie dostępne ze strony internetowej CARS).

Ponadto CARS udostępnia w swojej siedzibie zbiory biblioteczne.