CARS tworzą pracownicy Wydziału Zarządzania UW, współpracownicy akademiccy zajmujący się problematyką ochrony konkurencji i regulacji rynku z polskich uczelni wyższych oraz osoby afiliowane przy CARS. W prace Centrum włączeni są także doktoranci, studenci oraz naukowcy zagraniczni.

CARS

Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319