CARS tworzą pracownicy Wydziału Zarządzania UW, współpracownicy akademiccy zajmujący się problematyką ochrony konkurencji i regulacji rynku z polskich uczelni wyższych oraz osoby afiliowane przy CARS. W prace Centrum włączeni są także doktoranci, studenci oraz naukowcy zagraniczni.