CARS gości naukowców z zagranicy pragnących prowadzić badania z zakresu ochrony konkurencji i regulacji rynku w Europie Środkowej. Umożliwić to mogą m.in. programy stypendialne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W 2021 r. w CARS gościć będzie dr Alexandr Svetlicinii, University of Macau (Chiny), który otrzymał stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej celem odbycia stażu badawczego w CARS. Jego badania będą dotyczyć stosowania prawa konkurencji wobec spółek skarbu państwa oraz kontroli inwestycji zagranicznych w UE. Zobacz: https://www.uw.edu.pl/stypendia-nawa-dziewiecioro-zagranicznych-naukowcow-przyjedzie-na-uw/