Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) zostało utworzone na Wydziale Zarządzania UW 21 lutego 2007 r. Misją CARS jest prowadzenie badań i merytorycznej dyskusji dotyczących problematyki ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnych i prokonsumenckich regulacji sektorowych w gospodarce rynkowej.

W tym zakresie CARS prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe, przygotowuje ekspertyzy naukowe, wydaje książki i czasopisma naukowe, organizuje konferencje naukowe, prowadzi szkolenia i studia oraz współpracuje z podobnymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą. CARS tworzą ludzie z pasją, otwarci na wymianę poglądów i nowe wyzwania. Zachęcamy do włączania się w nasze działania.

Wideo o charakterze popularnonaukowym wyjaśniające misję CARS

CARS

Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319