CARS współpracuje w Polsce z instytucjami naukowymi z organami regulacyjnymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz z przedsiębiorcami.

Współpraca międzynarodowa dotyczy m.in. ośrodków naukowych w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w ramach platformy naukowej CRANE (Competition Law and Regulation. Academic Network. Europe) oraz działalności w ramach Central Europe Chapter Academic Society for Competition Law (ASCOLA). CARS jest także częścią międzynarodowych sieci naukowych takich jak Jean Monnet Network. Wiąże się to ze współpracą z takimi uczelniami jak Bocconi University, King’s College London, University of Luxembourg, University of Deusto, Utrecht University, University of Bonn, University of Zurich i University of Castilla-La Mancha. Ponadto członkowie CARS współpracują lub prowadzą badania naukowe z naukowcami z zagranicy w tym m.in. z Bocconi University, European University Institute, Loyola University Chicago, Max Planck Institute for Innovation and Competition, New York University, University of Harvard, University of Macau, czy University of New South Wales.