Studia i szkolenia

CARS organizuje szkolenia dla urzędników, sędziów i przedsiębiorców poświęcone problematyce ochronie konkurencji i konsumentów oraz regulacji sektorowej. Szkolenia uwzględniają praktykę stosowania przepisów antymonopolowych i regulacyjnych na określonym rynku produktowym lub usługowym. CARS oferuje także firmom poddanym nadzorowi regulacyjnemu lub antymonopolowemu przygotowanie compliance programme.

W CARS organizowane są także - mające charakter otwarty – seminaria doktoranckie. W ofercie CARS znajdują się także studia podyplomowe pt. Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych.