Tytuł: Stanowisko CARS do projektu implementacji Dyrektywy ECN+
Data wykonania: luty 2021

CARS przygotował stanowisko dotyczące projektu z dnia 14 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji konsumentów w związku z implementację w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dyrektywa ECN+). Stanowisko dostępne jest tutaj: Stanowisko CARS do projektu implementacji Dyrektywy ECN+