Tytuł: Skutki skoordynowane koncentracji horyzontalnych
Autorzy: dr hab. Maciej Bernatt i dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka
Data wykonania: luty 2021

CARS przygotował ekspertyzę naukową nt. skutków skoordynowanych koncentracji horyzontalnych. Przedmiotem ekspertyzy była prawna analiza wybranych problemów kontroli przez organ ochrony konkurencji koncentracji horyzontalnych wywierających skutki skoordynowane. Autorami ekspertyzy byli dr hab. Maciej Bernatt i dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka. Ramy prawne analizy stanowi unijny i polski system prawnej ochrony konkurencji (regulacje, praktyka decyzyjna i orzecznictwo). Analizie poddano aksjologię prawa kontroli koncentracji, przesłanki zakazu koncentracji horyzontalnych, standardy dowodowe w decyzjach zakazowych oraz sądową kontrolę takich decyzji.

Celem ekspertyzy była odpowiedź na następujące pytania:

  1. W jaki sposób w praktyce decyzyjnej organów ochrony konkurencji i w orzecznictwie definiowane są skutki skoordynowane koncentracji, powodujące istotne ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 18 uokik i art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 139/2004?
  2. Jaki standard dowodowy należy uznać za obowiązujący w decyzjach o zakazie koncentracji?
  3. Jaka jest charakterystyka sądowej kontroli decyzji organu ochrony konkurencji zakazującej koncentracji?

Ekspertyza dostępna jest tutaj: Ekspertyza CARS: Skutki skoordynowane koncentracji horyzontalnych