Rodzaj działania: Ekspertyza
Tytuł: Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny
Autorzy: Zespół w składzie: dr Małgorzata Olszak, prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, adw. Ilona Szwedziak-Bork (wszyscy z Wydziału Zarządzania UW)
Data wykonania: 15 grudnia 2014 r.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Banku Millenium SA. Nie jest jednak bezpośrednio powiązana z żadnym toczącym się bądź zakończonym już prawomocnie postępowaniem sądowym dotyczącym klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). Ekspertyza ma więc charakter publiczny, jest dostępna ze strony www.cars.wz.uw.edu.pl i może być wykorzystywana także przez inne banki i klientów udzielanych przez nie kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty obcej. Podstawowym celem Ekspertyzy jest odpowiedź na pytanie, czy typowa klauzula UNWW ma uzasadnienie ekonomiczne i regulacyjne oraz czy może być traktowana jako potencjalnie niedozwolona klauzula umowna w świetle art. 3851 Kodeksu cywilnego (KC) – tzw. klauzula abuzywna.

Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny