Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa
Tytuł: Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych
Autorzy: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW), przy współudziale r.p. Marcina Kolasińskiego (doktoranta w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW)
Data wykonania: 29 stycznia 2015 r.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie INFARMA Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. Jest ona związana z toczącymi się aktualnie w Sejmie pracami nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Ekspertyza ma zatem charakter publiczny i jest dostępna ze strony www.cars.wz.uw.edu.pl wszystkim zainteresowanym podmiotom także poza ramami procesu legislacyjnego.

Podstawowym celem Ekspertyzy była weryfikacja twierdzenia, że dla zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów konieczne jest wprowadzenie przepisów gwarantujących hurtowniom dostawy leków refundowanych.

Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych