Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa
Tytuł: Pojęcie podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem treści art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
Autorzy: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW)
Data wykonania: 04 luty 2015 r.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Jej celem była identyfikacja – występujących na gruncie prawa ochrony konkurencji i konsumentów – pojęć „podmioty kontrolne” i „grupa kapitałowa”, użytych w art. 99 ust. 2 i 3 Prawa farmaceutycznego, stanowiącego podstawę wydawania zezwolenie na prowadzenie apteki przez wojewódzkich inspektorów farmaceutyczny.

Pojęcie podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem treści art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  Pojęcie podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem treści art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne