Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa
Tytuł: Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate
Autorzy: Prof. dr hab. Stanisław Piątek (Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i regulacyjnych)
Data wykonania: 6 grudnia 2016 r.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Sporządzony raport nt. Prawnych aspektów uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate będzie częścią szerszego opracowania przygotowywanego przez Instytut Łączności.