Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa
Tytuł: Ekspertyza w sprawie wymagań dotyczących trwałego nośnika informacji w unijnych i krajowych przepisach o usługach płatniczych
Autorzy: Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS – prof. dr hab. Stanisław Piątek
Data wykonania: grudzień 2017

Ekspertyza przygotowana przez prof. Stanisława Piątka analizuje prawne wymagania dotyczące działań dostawców usług płatniczych polegających na przekazywaniu klientom informacji kontraktowych na „trwałym nośniku”. Ekspertyza dotyczy wymaganej funkcjonalności strony internetowej jako takiego trwałego nośnika.

Ekspertyza w sprawie wymagań dotyczących trwałego nośnika informacji w unijnych i krajowych przepisach o usługach płatniczych Ekspertyza w sprawie wymagań dotyczących trwałego nośnika informacji w unijnych i krajowych przepisach o usługach płatniczych