Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa
Tytuł: Analiza dotycząca środków przejrzystości określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2015/2120 na przykładzie rozwiązań przyjętych na polskim rynku telekomunikacyjnym
Autorzy: Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS – dr Andrzej Nałęcz
Data wykonania: styczeń 2018

Ekspertyza została zamówiona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jej ogólnym celem jest analiza dotycząca wybranych środków przejrzystości określonych w art. 4 ust. 1 unijnego rozporządzenia 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu, na przykładzie rozwiązań przyjętych na polskim rynku telekomunikacyjnym. Analizowane kwestie obejmują: pojęcia minimalnej, zwykle dostępnej, maksymalnej, szacunkowej maksymalnej i deklarowanej prędkości pobierania i wysyłania danych; przejrzystość określenia w regulaminach i umowach jakościowych parametrów usługi dostępu do Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem informowania przez operatora o wykorzystaniu technologii mobilnej przy świadczeniu usługi dostępu do Internetu w stałej lokalizacji; sposób publikowania przez operatorów informacji o parametrach jakościowych usługi dostępu do Internetu; środki ochrony prawnej przysługujące konsumentowi; dobre i złe praktyki stosowane przez operatorów w regulaminach i umowach.

Analiza dotycząca środków przejrzystości określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2015/2120 na przykładzie rozwiązań przyjętych na polskim rynku telekomunikacyjnym Analiza dotycząca środków przejrzystości określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2015/2120 na przykładzie rozwiązań przyjętych na polskim rynku telekomunikacyjnym