Tytuł projektu: Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – uwarunkowania antymonopolowo-prawne i regulacyjne
Rodzaj projektu: zlecony (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”)
Koordynatorzy/Realizatorzy: dr Agata Jurkowska, dr Dariusz Kaliński, dr Igor Komarnicki, dr inż. Michał Kozłowski, dr Tomasz Ludwicki, dr Michał Mijal, Witold Piechota, prof. Tadeusz Skoczny, Aleksandra Wąsowska, Anna Żebrowska-Dreger
Czas realizacji: lipiec – październik 2009
Rezultaty projektu: raport badawczy pt. „Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – uwarunkowania antymonopolowo-prawne i regulacyjne” Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2010

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskoweProjekt badawczy stanowiący pierwszy przejaw współpracy CARS oraz P.P. „Porty Lotnicze”, zrealizowany w r. 2009 wspólnymi siłami pracowników „Portów Lotniczych” i WZ UW. Raport z tych badań został opublikowany jako 5. publikacja z serii „Studia i Monografie i Antymonopolowe i Regulacyjne”.

Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Filipa Czernickiego i Tadeusza Skocznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.