Tytuł projektu: Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective
Rodzaj projektu: porównawczy projekt badań CARS przeprowadzony w ramach CRANE
Koordynatorzy/Realizatorzy: prof. UwB dr hab. Anna Piszcz (Uniwersytet w Białymstoku) i dr Dominik Wolski (afiliowany przy CARS)
Czas realizacji: 2015-2017

Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective

Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective

W r. 2017 zakończono realizację porównawczego projektu badawczego, poświęconego „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective”, realizowanego w ramach sieci CRANE (Competition and Regulation. Academic Network. Europe (zob. www.cars.wz.uw.edu.pl/współpraca...). Przypominamy, że sporządzone w tym projekcie raporty krajowe jedenastu krajów Europu Środkowej (nowych państw członkowskich Unii Europejskiej) zostały opublikowane w formie odrębnej monografii opublikowanej wiosną 2017 r. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Edited by Anna Piszcz, Warsaw 2017

W r. 2017 dokonana została analiza porównawcza podstaw i doświadczeń harmonizacji unijnej dyrektywy odszkodowawczej; jej wyniki zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji naukowej CARS w Supraślu (PL) (zob. niżej) oraz opublikowane w Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS®) 2017, vol. 10(15)).