Także tegoroczny konkurs o „Nagrodę Naukową CARS” (regulacyjną) odbył się w dwóch fazach. W głosowaniu przeprowadzonym w drodze elektronicznej największą liczbę głosów uzyskały cztery prace, które Kapituła postanowiła uznać za „Prace nominowane do „Nagrody Naukowej CARS 2019 (regulacyjnej)”; były to następujące prace następujących autorów (w kolejności alfabetycznej):

1) dr hab. Marzena Czarnecka (z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) za pracę Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2018;

2) dr Sylwia Kaczyńska (praktyk, do niedawna szef biura Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego) za pracę pt. Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa. Wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2016;

3) dr hab. Agnieszka Kunert-Diallo (współpracownik PLL LOT) za pracę Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2018;

4) dr Ilona Przybojewska (radca prawny w Ciołek Kancelaria) za pracę Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce ex ante czy ex post, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Kapituła przychyliła się do wyboru dokonanego w głosowaniu uczestników konkursu i przyznała Nagrodę Naukową CARS (regulacyjną) pracy Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, wyd. 1, autorstwa dr hab. Marzeny Czarneckiej (z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), wydaną przez wydawnictwo Beck, Warszawa 2018.

Uroczyste wręczenie Nagrody – Wielkiego Orła – odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r. podczas Konferencji Naukowej CARS nt. nt. „Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim”.

Laudatio wygłosiła Pani Prof. Anna Fornalczyk, członek Kapituły, laureat Nagrody Honorowej CARS 2017.