W dniach 15-31.12.2018 r. Kapituła Nagrody CARS przyznała Honorową Nagrodę CARS 2019 Panu Prof. dr. hab. Andrzejowi Wróblowi, sędziemu Sądu Najwyższego, wcześniej sędziemu Trybunału Konstytucyjnego, za całokształt osiągnięć w sferze rozwoju prawa ochrony konkurencji.

Uroczyste wręczenie Nagrody (tzw. Wielkiego Orła) odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r. w ramach konferencji naukowej CARS nt. „Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim”.

Laudatio wygłosił członek Kapituły, laureat Nagrody Naukowej CARS 2013, Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik, sędzia Sądu Najwyższego.