W dniu 17 maja 2018 r. Kapituła Nagrody CARS przyznała Honorową Nagrodę CARS 2018 Panu Dr. Stanisławowi Gronowskiemu, sędziemu NSA w stanie spoczynku, 1. Przewodniczącemu Sądu Antymonopolowego, potem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za całokształt osiągnięć w sferze rozwoju prawa ochrony konkurencji.

Uroczyste wręczenie Nagrody (tzw. Wielkiej Sowy) odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. w ramach konferencji naukowej CARS poświęconej projektowi dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.

Laudatio wygłosiła laureatka Nagrody Honorowej CARS z 2016 r, Prof. Anna Fornalczyk, 1. Prezes Urzędu Antymonopolowego.

Życiorys Życiorys sędziego Stanisława Gronowskiego