Anna Fornalczyk

W dniu 23 marca 2016 r. Kapituła Nagrody CARS ustanowiła Honorową Nagrody CARS – tzw. Wielką Sowę – za całokształt osiągnięć naukowych i praktycznych w dziedzinie prawa i ekonomii ochrony konkurencji.

W 2017 r. laureatem Nagrody została prof. Anna Fornalczyk, 1. Prezes Urzędu Antymonopolowego, a obecnie współwłaściciel firmy doradczej COMPER, za całokształt osiągnięć w sferze nauki i praktyki w dziedzinie szeroko rozumianego prawa konkurencji.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. w ramach Seminarium CARS pt.  Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję? W Gali wzięło udział liczne grono współpracowników i przyjaciół Pani profesor. W imieniu Kapituły Nagrody laudatio wygłosił Prof. Stanisław Sołtysiński.

Regulamin Nagrody Program