Stanisław Sołtysiński W dniu 23 marca 2016 r. Kapituła Nagrody CARS ustanowiła Honorową Nagrody CARS – tzw. Wielką Sowę – za całokształt osiągnięć naukowych i praktycznych w dziedzinie prawa i ekonomii ochrony konkurencji. W 2016 r. laureatem Nagrody został prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński za całokształt osiągnięć w sferze nauki i praktyki w dziedzinie szeroko rozumianego prawa konkurencji.
Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 r. w ramach Konferencji CARS nt. Dochodzenie przed sądami polskimi roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji.

 

Program Program