Tytuł: Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego
Autor: Michalina Szpyrka
Recenzenci: dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ – Instytut Nauk Prawnych,Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN – Zakład Prawa Europejskiego,Instytut Nauk Prawnych PAN
Seria: „Podręczniki Monografie” (28)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66282-28-5, 978-83-66282-29-2 (e-book)