Tytuł: Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego
Autor: Michalina Szpyrka
Recenzenci: dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ – Instytut Nauk Prawnych,Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN – Zakład Prawa Europejskiego,Instytut Nauk Prawnych PAN
Seria: „Podręczniki Monografie” (28)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66282-28-5, 978-83-66282-29-2 (e-book)
 Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego

pobierz książkę

W książce szczegółowo przeanalizowana została instytucja kary pieniężnej jako formy sankcji prawnej. Następnie zbadano kary pieniężne uregulowane w polskim prawie telekomunikacyjnym. Wnioski dotyczące funkcji i charakteru ogólnie ujmowanych administracyjnych kar pieniężnych skonfrontowano z regulacją przyjętą na gruncie prawa telekomunikacyjnego. Badaniu poddano także postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z PT i postępowanie kontrolne. Po wyjaśnieniu sposobu rozumienia instytucji kary pieniężnej przeanalizowano pojęcie standardu. Przedstawiono także źródła standardów stosowania kar pieniężnych z prawa telekomunikacyjnego, które wywiedziono z relewantnych regulacji unijnych i konwencyjnych. Przeanalizowana została również interakcja tych źródeł z prawem krajowym, w wyniku czego wykazana została potrzeba uwzględnienia w rozważaniach także standardu konstytucyjnego. W kluczowym fragmencie monografii zbadano relewantne w sprawach o nakładanie administracyjnych kar pieniężnych standardy wynikające z praw podstawowych chronionych na szczeblu unijnym, konwencyjnym i konstytucyjnym, a także sposób ich realizacji w postępowaniu karowym prowadzonym na podstawie PT.Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego