Tytuł: European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs
Autor: Ewelina D. Sage
Seria: Podręczniki i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne (9)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61276-77-7

European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needsPodręcznik prezentuje obszerny i aktualny przegląd różnych działań Unii Europejskiej podejmowanych w celu przypsieszenia szeroko zakrojonego, bezpiecznego i efektywnego europejskiego sektora audiowizualnego. Jest on w pierwszym rzędzie przeznaczony dla studentów ekonomii i zarządzania oraz dziennikarstwa. W podręczniku są trzy zasadnicze częsci. Pierwsza jest poświęcona zróżnicowanym celom społeczno-gospodarczym realizowanym w tym obszarze przez UE. Druga obejmuje działania UE skierowane na wzmocnienie podstaw rozwoju rynków wewnętrznych. Trzecia prezentuje działania podejmowane przez UE w celu utrzymania konkurencyjności europejskich rynków audiowizualnych. Szczególnym przedmiotem rozważań jest Dyrektywa o Usługach Audiowizualnych i jej związek z ustawodawstwem poszczególnych państw członkowskich UE, a także działania wspomagające (np. program MEDIA) istniejące w tym sektorze na szczeblu unijnym. Mocno podkreślony jest także w podręcznuiku wpływ na rozwój sektora audiowizualnego wywierany przez Komisję Europejską przez wdrażanie reguł pomocy państwa i reguł ochrony konkurencji.