Tytuł: Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej
Autor: Stanisław Piątek
Seria: Podręczniki i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne (7)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61276-67-8
Uwagi: Książka opublikowana również w wersji elektronicznej

Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnejKolejna (już siódma) książka z serii wydawniczej „Podręczniki i Monografie” CARS. Monografia prof. S. Piątka jest poświęcona polityce telekomunikacyjnej w sprawie zapewnienia dostępu o sieci szerokopasmowych, zwanego także szerokopasmowym dostępem do Internetu. Książka dotyczy przede wszystkim wpływu instytucji publicznych na rozwój komunikacji szerokopasmowej. Są w niej analizowane dwa aspekty formułowania realizacji polityki telekomunikacyjnej w sprawach sieci szerokopasmowych – aspekt instytucjonalny (dotyczący głównych uczestników tego procesu) i aspekt regulacyjny (dotyczący mechanizmu podejmowania przez władze publiczne decyzji określających warunki prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w tych sprawach, w których rynek zawodzi).