Tytuł: Tytuł: Right to Defence in EU Competition Law; The Case of Inspections
Autor: Marta Michałek
Seria: „Podręczniki Monografie” (18)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63962-86-9
Tytuł: Right to Defence in EU Competition Law; The Case of Inspections

Praca stanowi dysertację doktorską obronioną przez autorkę na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria) w 2015 r. W książce przeanalizowana została kwestia ochrony prawa przedsiębiorców do obrony w ramach inspekcji przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Ocena poziomu ochrony przyznawanej przedsiębiorcom dokonana została na podstawie porównania (i) obecnego porządku prawnego UE i podejścia przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z (ii) ochroną zapewnioną przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i standardami określonymi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w tej kwestii. Analiza obejmuje następujące zagadnienia: charakterystykę prawa do obrony, najbardziej istotne międzynarodowe (zwłaszcza europejskie) systemy lub akty prawne wprowadzające ochronę prawa do obrony, uprawnienia kontrolne Komisji, uprawnienia do nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych i niektóre problemy związane z tymi uprawnieniami (fishing expeditions, następcze przeszukania danych elektronicznych), a także najistotniejsze prawa i zasady (będące składnikami prawa do obrony), które stanowią ograniczenia uprawnień kontrolnych Komisji, czyli zasadę proporcjonalności, ochronę tajemnicy zawodowej (LPP), prawo do wolności od samooskarżenia się, zasadę skutecznej ochrony sądowej oraz prawo do prywatności.