Tytuł: Stosowanie kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka
Autor: Adam Doniec
Seria: „Podręczniki Monografie” (20)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65402-14-1
Stosowanie kar pieniężnych
w unijnym i polskim prawie konkurencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka

Przedmiotem pracy jest prawna analiza norm regulujących stosowanie kar pieniężnych w unijnych i polskich postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji pod kątem przestrzegania standardów ochrony praw człowieka. Podstawowy cel tej pracy stanowi odpowiedź na pytanie, czy w polskim i unijnym systemie stosowania kar pieniężnych za naruszenie prawa konkurencji respektowane są wymogi ochrony praw człowieka. Żeby odpowiedzieć na to pytanie autor przedstawia znaczenie i zakres wybranych praw człowieka, a następnie wskazuje (po krótkiej analizie norm regulujących stosowanie kar pieniężnych przez organy ochrony konkurencji), które elementy systemu stosowania kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji mogą potencjalnie zagrażać wybranym prawom. Analiza ta pozwala na wyciągnięcie wniosków, czy istniejące systemy stosowania kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji wymagają zmian i jak daleko idące powinny być to zmiany, żeby standardy ochrony wskazanych praw człowieka zostały spełnione. Przedmiotem analizy są następujące prawa człowieka: zasada pewności prawa, zasada równości, prawo do sądu, prawo do rzetelnego procesu i zasada ne bis in idem. W końcowej części pracy autor zastanawia się ponadto nad zasadnością kryminalizacji naruszeń prawa konkurencji.