Tytuł: Economics of Competition Protection. Vertical Restraints/Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne
Redakcja: Anna Fornalczyk i Tadeusz Skoczny
Seria: „Podręczniki Monografie” (22)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65402-22-6
Economics of Competition Protection. Vertical Restraints/Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne

Niniejsza publikacja prezentuje dorobek międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW. Konferencja, która odbyła się w dniach 13-14 października w Warszawie, zgromadziła wybite grono prawników ze Stanów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej oraz wielu innych praktyków z państw członkowskich Unii Europejskiej zajmujących się prawem konkurencji. Obecni byli również przedstawiciele świata naukowego z Polski i z zagranicy. Uczestnicy i uczestniczki konferencji wykazali się aktywnym udziałem w dyskusjach panelowych, wygłosili referaty naukowe, a także skorzystali z okazji, aby wymienić się opiniami i doświadczeniem zawodowym. […] cechą szczególną wyróżniającą tę publikację jest to, iż prezentuje ona nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne podejście w zakresie stosowania ekonomii przy wdrażaniu prawa konkurencji. Ponadto, książka ta jest pierwszą tego rodzaju publikacją w Polsce, prezentującą zarówno krajowy jak i zagraniczny dorobek, który przedstawia optymalne wykorzystanie analiz ekonomicznych i stosowanie narzędzi przez organy ochrony konkurencji w administracyjnym procesie decyzyjnym, a następnie podczas kontroli sądowej.