Tytuł: Przemiany w polskim sektorze pocztowym
Redakcja: Tadeusz Skoczny
Seria: „Podręczniki Monografie” (23)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65402-40-0
Przemiany w polskim sektorze pocztowym

Książka zawiera materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, zorganizowanej 9 listopada 2015 r. na WPiA UŁ przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego pod patro­natem honorowym Prezesa UKE oraz patronatem CARS, Krajowej Izby Radców Prawnych, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.
Zasadniczym celem konferencji było przeanalizowanie przemian zachodzących w polskim sektorze pocz­towym, w tym w szczególności postępów w zakresie liberalizacji rynków usług pocztowych. Dyskusji poddano jednak nie tylko regulacyjne wa­runki liberalizacji tych rynków oraz zapewnienia świadczenia powszechnych usług poc