Tytuł: Group litigation as an instrument of competition law enforcement – analysis based on European, French and Polish experience
Autor: Maciej Gac
Recenzenci: Prof. Laurence Idot, Professor at the University Paris II – Panthéon Assas, Member of the College of the French Competition Authority (Autorité de la concurrence) Dr. hab. Monika Namysłowska, Professor at the University of Łódz, Head of the Institute of European Private Law
Seria: „Podręczniki Monografie” (25)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65402-61-5,978-83-65402-62-2 (e-book)
Group litigation as an instrument of competition law enforcement – analysis based on European, French and Polish experience

Książka zawiera szczegółową analizę europejskiego systemu egzekwowania prawa konkurencji. Jej celem jest stworzenie bazy teoretycznej dla udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: (i) jak stworzyć bardziej skuteczny system stosowania prawa konkurencji w Europie; (ii) jak zmniejszyć problemy poszkodowanych jednostek żądających odszkodowania; (iii) jak zapewnić równowagę między publicznymi i prywatnymi metodami egzekwowania prawa konkurencji.

W tym celu książka koncentruje się na mechanizmie sporów zbiorowych, który jest, zdaniem autora, brakującym ogniwem w europejskim systemie egzekwowania prawa konkurencji i stanowi kluczowy wymóg ustanowienia nowoczesnego i skutecznego systemu egzekwowania prawa konkurencji. Poprzez porównanie różnych podejść do sporów zbiorowych (europejskiego i amerykańskiego) i przez odniesienie do krajowych doświadczeń praktycznych (Francji i Polski) w książce sformułowane zostało modelowe rozwiązanie dla egzekwowania prawa konkurencji w drodze pozwów zbiorowych.

Głównym celem książki jest zachęcenie ustawodawców europejskich I krajowych do podjęcia bardziej zdecydowanych w obszarze egzekwowania prawa konkurencji. I wprowadzenia rozwiązań zdolnych zmniejszyć problemy jednostek poszkodowanych naruszeniami prawa konkurencji. Formułując wnioski de lege ferenda autor stara się skonstruować spójne, jednolite i skuteczne podejście do pozwów zbiorowych, które mogłoby być wdrożone na szczeblu unijnym i krajowym.