Tytuł: Ocena siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze nad horyzontalnymi koncentracjami przedsiębiorców
Autor: Dariusz Aziewicz
Recenzenci: Prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka - Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dr. hab. Cezary Banasiński - Wydział Prawa i Administracji UW
Seria: „Podręczniki Monografie” (26)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65402-66-0, 978-83-65402-67-7 (e-book)
Przemiany w polskim sektorze pocztowym

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją traktującą wyłącznie o ocenie skutków ekonomicznych horyzontalnych koncentracji przedsiębiorców. Celem książki jest skonstruowanie modeli oceny skutków koncentracji, opartych o dostępna wiedzę ekonomiczna, a których stosowanie powinno w prowadzić do zwiększenia skuteczności nadzoru państwa nad tego typu operacjami gospodarczymi. Książka jest oparta o pracę doktorską obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja oparta jest w głównej mierze na ekonomicznej analizie prawa. Książka zawiera też elementy analizy prawno-porównawczej Polskiego porządku prawnego a także praw antymonopolowych Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Unii Europejskiej oraz USA. Konstruowane modele oceny skutków koncentracji podzielone zostały ze względu na charakterystykę rynków właściwych: rynków produktów zróżnicowanych, homogenicznych oraz rynków przetargowych. Analiza prawno-porównawcza jak i zastosowanie podstaw ekonomicznych zostały osadzone w gruncie podstaw i zasad ogólnych polskiego prawa administracyjnego oraz prawa publicznego gospodarczego.

Celem autora książki jest przedstawienie modeli oceny skutków koncentracji które w świetle celów Polskiego prawa ochrony konkurencji, powinny być stosowane przez rodzimy organ antymonopolowy.