Tytuł: Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję?(uwagi na tle decyzji Prezesa UOKiK stwierdzających naruszenie prawa tylko przez organizatorów niedozwolonych porozumień, ale nie ich uczestników).
Autor: r.pr. Marcin Kolasiński(Wspólnik w kancelarii prawnej KRK Kiesz­kowska Rutkowska Kolasiński
Seria: WORKING PAPERS (1)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: marzec 2017

Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję? Publikacja Marcina Kolasińskiego spełnia w wysokim stopniu wymagania i oczekiwania stawiane przed serią WORKING PAPERS. Prezentuje efekty oryginalnego projektu badawczego oraz formułuje i uzasadnia oryginalną tezę. Choć skłania ona do refleksji nad prawidłowością części dotychczas wydanych decyzji antymonopolowych, trudno odmówić opracowaniu walorów obiektywizmu, logiki wywodów oraz rzetelnego wsparcia analizy odwołaniami do bogatego orzecznictwa sądowego.