Tytuł: Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw. jednostronnej zmiany umowy a naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
Autor: dr Antoni Bolecki (partner w kancelarii prawnej Hansberry Tomkiel. E-mail: a.bolecki@hansberrytomkiel.com)
Seria: WORKING PAPERS (2)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: grudzień 2017

Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw. jednostronnej zmiany umowy a naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Niniejsza publikacja dotyczy problemu, kiedy przedsiębiorca identyfikuje w stosowanych przez siebie konsumenckich wzorcach umownych klauzulę abuzywną i postanawia wycofać się z jej stosowania w drodze tzw. jednostronnej zmiany umowy. Wedle dominującego poglądu takie działanie stanowi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Autor polemizuje z tym poglądem przedstawiając odmienne spojrzenie prawne na to zagadnienie.