Temat: Odpowiedzialność spółek-matek w polskim prawie konkurencji, a koncepcja winy podmiotu kolektywnego
Miejsce i data: Warszawa, 24.03.2015 r.
Referent: mgr Piotr Semeniuk (doktorant WPiA UJ)
Koreferenci: dr hab. Agata Jurkowska Gomułka (prof. WSIiZ w Rzeszowie), dr hab. Anna Piszcz (prof. WP Uniwersytetu w Białymstoku)

Przedmiotem wystąpienia Piotra Semeniuka było zagadnienie administracyjnej odpowiedzialności podmiotów kolektywnych w prawie konkurencji, oraz w ramach tych podmiotów. Autor starał się odpowiedzieć na pytanie, czy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nakładać kary na spółki-matki za zachowania spółek-córek oraz jakie przesłanki strony subiektywnej warunkują możliwość takich kar. Starał się też wyjaśnić kwestie odpowiedzialności antymonopolowej w ramach podmiotów zbiorowych, tj. takich osób prawnych, gdzie istnieje hierarchiczna struktura decyzyjna. Poruszył też wątpliwości związane z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadzającą odpowiedzialność administracyjną dla osób fizycznych „zarządzających przedsiębiorstwem”.